UPITNIK ZA ZAPOŠLJAVANJE

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj upitnik i u ponuđena polja unesete svoje odgovore.

Svi podaci prikupljeni ovim putem smatraju se povjerljivim i biti će iskorišteni jedino i samo u svrhu selekcije kandidata za zasnivanje radnog odnosa u tvrtki Luka d.d., Split, a sve u skladu odredbama Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zaprimljena prijava biti će pohranjena u bazi kandidata Luke d.d., Split u razdoblju od 24 mjeseca od dana zaključenja natječaja ili od dana zaprimanja otvorene molbe, a u svrhu eventualnog naknadnog pozivanja na razgovor.

U svakom trenutku imate pravo povući Vašu suglasnost za ovakvu pohranu Vaše prijave, u kojem će slučaju Luka d.d. izbrisati Vaše podatke iz baze kandidata za zapošljavanje, te Vam vratiti dokumentaciju dostavljenu poštom.

Potpisom ovog upitnika potvrđujete istinitost svih navedenih podataka i suglasnost s njihovom provjerom.

  1. OSOBNI PODACI

  Datum rođenja (obvezno):
  Spol:
  M Ž
  Jeste li bili kazneno evidentirani:
  DA NE

  2. NAČIN prijave

  OBJAVLJENI NATJEČAJ OTVORENA ZAMOLBA

  3. OBRAZOVANJE

  Molimo da navedete podatke o najvišoj razini obrazovanja koje ste završili

  4. ZNANJA I VJEŠTINE

  (poznavanje stranih jezika, rada na računalu, posebnih aplikacija, položeni vozački ispit i sličnih informacija što smatrate važno za obavljanje posla za koji se prijavljujete)

  5. DODATNE INFORMACIJE

  Ovdje imate mogućnost navesti sve one informacije za koje smatrate da bi bile od značaja ili koristi za Vašu prijavu
  Zahvaljujemo se na Vašem interesu za radom u tvrtki Luka d.d., Split i izdvojenom vremenu za popunjavanje upitnika za zapošljavanje.
  Datum:
  Klikom potvrđujete istinitost svih navedenih podataka i suglasnost s njihovom provjerom (obvezno)