Terminal za generalni teret

Posted by lukaSplit
Category:

Osposobljeni smo za pretovar i skladištenje različitih tereta: drvo, kamen, željezni profili, limovi, žica u kolutovima, big bag vreće, cijevi i drugi tereti.

U mogućnosti smo manipulirati i velikim komadnim teretima do 100 tona težine.

Pored klasičnog pretovara tereta na terminalu smo u mogućnosti i teret puniti u kontejnere, vagone i kamione. Također prema želji naših komitenata u mogućnosti smo vršiti i dodatne poslove kao što su: sortiranje, pričvršćivanje, etiketiranje, uvećavanje, paletiziranje i oblaganje tereta.