Mogućnosti korištenja slobodne zone:

  • Korisnici mogu biti domaće ili strane pravne i fizičke osobe
  • Jednostavna procedura obavljanja poslova unutar slobodne zone
  • Za robu skladištenu ili konzumiranu unutar slobodne zone ne pripisuje se porez na dodanu vrijednost ili bilo koja druga državna dažbina
  • Usluge i završni proizvodi su oslobođeni dodatnih troškova (PDV i carinske naknade) sve dok ne izađu na teritorij Republike Hrvatske
  • Dobra se mogu slobodno uvoziti i izvoziti
  • Manja stopa poreza na dohodak za tvrtke i dionička društva

U slobodnoj zoni dopuštena je:

  • Prozvodnja dobara
  • Završne usluge i skladištenje tereta i dobara
  • Veleprodaja i opskrba brodova potrepštinama