Terminal u brojkama:

Operativna obala: 200 m,
Dubina mora od  10,2m
Broj vezova: 1

1 Dizalica  Liebherr LHM 320  radijus dohvata 43m
2 Kontejneska manipulatora nosivosti 42 T

rute