IGOR MIHAJLOV
Uprava društva
Telefon: +385 (21) 508 729