MR. SC. DRAGAN ŽANETIĆ, DIPL.OEC.
Uprava društva
Telefon: +385 (21) 508 729