Luka d.d. Split je 2007. godine uspostavila i potvrdila sustav upravljanja kvalitetom prema normi 9001 poboljšavajući ga kontinuiranim ispunjavanjem postavljenih poslovnih ciljeva i ciljeva kvalitete.

Praćenjem i mjerenjem različitih parametara uspješnosti ostvarujemo stalna poboljšanja u pružanju svojih usluga.

Služba kontrole kvalitete u Luci Split obavlja stalnu provjeru u odnosu na definirane zahtjeve Norme ISO 9001, zakonskih propisa i pravilnika.

U težnji za ispunjenjem kvalitete usluge prekrcaja i skladištenja hrane  Društvo se opredijelilo 2016. godine na uvođenje Sustava upravljanja sigurnošću hrane – HACCP.

Uvođenje HACCP sustava ima za cilj trajno dokazivati vlastitu poslovnu sposobnost, poboljšavati učinkovitost i pružati ujednačenu kvalitetu usluge u području prekrcaja i skladištenja hrane.