Terminal za rasuti teret prostire se na 21.600 m2 od čega je 10.000 m2 otvorenog i 11.600m2 zatvorenog skladišta.
Dužina operativne obale je 550m, a dubina mora na svim vezovima je 10.2m što omogućava prihvat brodova do 40.000 tona nosivosti.
Tereti koji se najčešće manipuliraju su: šećer, ugljen, sol, žitarice, umjetno gnojivo.
Uz redovne manipulacije prekrcaja tereta, na terminalu se rade i dodatne aktivnosti kao što su sortiranje, paletiziranje, uvrećavanje i vaganje tereta.
Terminal je povezan sa željezničkom i cestovnom mrežom RH tako da je uz skladištenje robe moguće vršiti i direktnu manipulaciju robe sa i u vagone i kamione.
Luka d.d. Split posjeduje certifikate ISO 9001:2015 i HACCP kao i uvjerenje o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom što je garancija kvalitetnog i sigurnog prekrcaja i skladištenja svih naših roba.