Na terminalu za generalni teret smo u mogućnosti manipulirati s raznim vrstama tereta kao što su drvo, kamen, željezni profili, limovi, žica u kolutovima, vreće, cijevi, te velikim komadnim teretima do 100 tona težine kao što su jahte, brodovi, dijelovi dizalica, dijelovi vjetrenjača i sl.
Pored prekrcaja tereta, na terminalu je moguće obavljati i poslove punjenja i pražnjenja kontejnera, vagona i kamiona.