LUKA D.D. SPLIT

Luka d.d. Split je tržišno orijentirano trgova?ko Društvo koje temeljem Ugovora o prvenstvenoj koncesiji obavlja lu?ke usluge na podru?ju Sjeverne luke Split

Svoje poslovanje temeljimo i razvijamo kroz samostalan razvoj, te transparentnim odnosom s našim poslovnim partnerima.

Naša pogodna geografska i prometna pozicija ?ine osnovu našeg dugogodišnjeg uspješnog poslovanja. Dodirna smo to?ka nekoliko važnih koridora koji povezuju cijeli Mediteran kao i ostale svjetske destinacije.

Luka d.d. Split  konstantno investira u dugotrajnu i trajnu obrtnu imovinu kako bi vama mogli pružiti najbolju uslugu. To ?emo posti?i rekonstrukcijom i modernizacijom postoje?e infrastrukture, suprastrukture i opreme. Takva modernizacija poslovnog procesa rezultirati ?e boljim poslovnim ostvarenjima.

Daljnim investicijama u Luku ulažemo u rast i razvoj lokalne zajednice ali i cijele Hrvatske.

MR. SC. DRAGAN ŽANETI?, DIPL. OEC.
Direktor

Slika luke Split iz zraka

GLavne usluge

Globalno poznati po svojoj sposobnosti da obra?ujemo do zadnjih detalja posebnih logisti?kih i transportnih potreba naših kupaca, naš tim specijalnih usluga brine se o vašoj logistici.

Aktualnosti